Bistader

2021-02-07

Om honningbier

Bifamilien

Der er op til 80.000 bier i et bistade. Bifamilien består af en dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier.

Dronningen

Dronningen er det eneste medlem af familien, som lægger æg. Om sommeren kan hun lægge op til 3000 æg i døgnet. De vejer næsten dobbelt så meget som dronningen selv. Derfor må arbejderbierne hele tiden nusse om dronningen. De fodrer hende med gele royal, de slikker hende. Man kan hele tiden se et hof af arbejderbier i kreds om dronningen.

Arbejderbierne

Arbejderbierne er hunner ligesom dronningen, men deres æggestokke er ikke udviklede. De har mange forskellige opgaver livet igennem. De første tre uger arbejder de inde i stadet med bl.a. rengøring, pasning og fodring af yngel, honningbehandling, cellebygning og vagttjeneste ved indgangen til stadet. Tre uger gammel bliver bien trækbi. Sådan kaldes en bi, der flyver ud og henter nektar og pollen i blomsterne. Arbejdet slider voldsomt på bien og efter nogle få uger er vingerne slidt op.

Dronerne

Dronerne er hanner. Bisamfundet afgør, hvornår der skal laves droner. Arbejderbierne laver nogle større celler, hvor dronningen lægger ubefrugtede æg. De udvikler sig til droner. Der er kun brug for droner om sommeren, når der er nye dronninger, der skal parres. Om efteråret bliver dronerne smidt ud af stadet af arbejderbierne. Der er kun dronningen og arbejderbierne, der overvintrer.

Bistik

Det gør ondt at blive stukket af en bi. Selv for garvede biavlere. Der kan komme lidt hævelser og kløe. Enkelte mennesker er overfølsomme for bistik. Det kan være farligt og kræver lægebesøg. Mange mennesker kender ikke forskel på et bistik og et hvepsestik. De fleste stik stammer i virkeligheden fra hvepse, der flyver omkring maden på terassen eller i bagerbutikken. Der ser du slet ikke bierne. Biernes brod har modhager, så når bien har stukket, bliver brodden siddende i huden, bierne kan derfor kun stikke mennesker én gang. Hvepse har meget små modhager på brodden så de kan stikke flere gange.

Bisværme

Bifamilierne formerer sig ved sværmning. Om sommeren, når der er mange bier i stadet, kan arbejderbierne opfostre en ny dronning. Lige før hun kryber ud af cellen, forlader den gamle dronning stadet med ca. halvdelen af arbejderbierne. De slår sig ned på en pæl eller i et træ. De skal nu finde et nyt sted at bo, det kan være et hult træ, en hulmur eller et tomt bistade. Selv om en sværm ser drabelig ud, er bierne i en sværm fredelige. De stikker ikke.

Hvis du ser en sværm, kontakt da en biavler og få den afhentet.