Biodiversitet i Forsøgshaven.


I 2021 gennemfører Team Grå et renoveringsprojekt i Forsøgshaven. I projektet ønsker vi at ændre havedesignet, så biodiversiteten styrkes. Den lille urørte skov vil vi bevare og de store klippede græsarealer skal ændres, så der er arealer med vildt planteliv. Vi etablerer et vandhul til frøerne og tilplanter rundt om med planter, som ses på Skjern Enge. Planteplanen er udarbejdet med fokus på biglade blomster og buske/træer, som naturligt findes i det vestjyske. Med dette havedesign går vi foran i forhold til at ændre befolkningens syn på hvordan en byhave skal se ud. Vi håber også, at vore tiltag skaber grobund for en ændring i den almindelige haveejers forhold til deres have, når vi eks. viser et godt eksempel med kompost- og kvasbunker til pindsvin og biller.

Bistader

2021-02-07

Der er op til 80.000 bier i et bistade. Bifamilien består af en dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier.

Græslande

2021-02-02

Sådan skaber du et smukt græsland i stedet for plæne.

Skygge og læ

2021-02-02

Læs her hvordan du kan sørge for skygge, læ og beskyttelse med krat og buske.

Kilde:  VORES NATUR.  Guide " Skab mere natur hvor du bor" - udgivet af VILD med VILJE, Landsforeningen af Praktisk Økologi, Dyrenes beskyttelse, KFUM Spejderne, Dansk Ornitologisk Forening