Beach Multi bane

2021-02-02

I Forsøgshaven er der mulighed for at spille både beach volley ball og beach håndbold.

I det daglige er der volleyball net hen over beach håndboldbanen. Du er velkommen til at hægte dette net af, hvis I skal spille beach håndbold. 

HUSK at hægte volleyball nettet på igen efter endt brug.