Skygge og læ

2021-02-02

Læs her hvordan du kan sørge for skygge, læ og beskyttelse med krat og buske.

Et krat består af små træer og buske, der vokser sammen, og det er et vigtigt levested for de fleste af havens smådyr. Gærdesmutten kan bygge sin rede i krattet, guldsmedens nymfer sidder nederst i krattet, mens de voksne sidder længere oppe på grenene og venter på, at de kan finde et godt bytte. Bænkebiderne gemmer sig i skyggen for solen midt på dagen og omsætter det døde plantemateriale til muld, som samler sig under krattet til glæde for regnormene og alt det andet, der lever i jorden. Mange smådyr bruger krattet til at gemme sig for rovdyr og bevæger sig ikke gerne ud i det åbne land. Hvis du har lidt større krogede træer i dit krat, er det også et godt sted for flagermusene at sove om natten. Krattet er også et godt sted at sætte forskellige fuglekasser op, hvis der ikke er så mange gamle hule træer i haven. Rigtig mange haver har allerede et fint krat et sted i haven, for krattet er rigtig godt til at lave læ og afskærme haven for vind og vejr. Hvis du gerne vil pimpe dit krat, eller du skal til at starte forfra i en nyanlagt have, kan du med fordel plante danske buske og træer. Hjemmehørende planter er tilpasset det danske dyreliv, og mange dyrearter bruger træer som larveplanter til deres afkom. Blomstrende træer og buske er gode til at dække bier og insekters behov for nektar og pollen i forårssæsonen. Det kan også lade sig gøre at lave et mini-krat på en altan i krukker alt efter, hvor stor en altan du har. Et mini-krat kan skærme altanen for vind og sol, men du skal gå efter hårdføre planter, da altanen ofte har et barsk klima. Det er også at foretrække, at der er pollen og nektar i mini-krattet, og at det giver et godt skjul og dække. Gode planter her er eksempelvis pil, hvidtjørn, hyld og skovfyr. Det vil give en lang blomstringstid og lidt ly og læ - også om vinteren. KLIP HÆK OG KRAT OM VINTEREN Et krat i en vild have må godt se lidt vildt og uordenligt ud. Det er godt, hvis grene og kviste stikker ud, så fugle og andre dyr kan sidde i ly af dem. Hvis du klipper krat eller hæk ned, skal du gøre det i løbet af efteråret og vinteren. Du skal endelig ikke følge den gamle huskeregel om, at hækken skal være klippet ned inden Sankt Hans, hvor meget jo blomstrer, og alle fuglerederne er fulde af unger. Hækklipning ved Sankt Hans er ødelæggende for fugle- og insektlivet. Ligesom med de store gamle træer, er det rigtig fint, hvis du ikke er for ordentlig i din nedklipning. Der er masser af dyr og svampe, der kan bo i træer og buske, hvis kviste og grene ikke er klippet, men nærmere brækket og revet af. Sådan ville det ske i naturen, hvor de store græssende dyr ville ty til grene på buske og træer, når græsset er spist. Du må godt lege elefant eller vildokse i haven - det virker rigtig godt! DET KAN DU GØRE: • Sørg for, at der er et krat, der giver skygge, skjul og fødekilder. • Lad krattet bestå af vilde, hjemmehørende arter, som blomstrer forårssæsonen igennem. • Klip hække og krat om efteråret eller vinteren - ikke om sommeren eller før Sankt 6 Hans.