Gamle træer, kvasbunker

2021-02-02

Læs hvorfor du skal bevare gamle træer, og sørge for, at der er dødt ved.

Gamle, krogede træer og dødt ved - altså døde grene, hækafklip og høje træstubbe - er vigtige for at skabe mere vild natur i haver og parker. Traditionelt set er døde træer og kvas blevet opfattet som grimt rod, der bare skal køres til genbrugsstationen, men uordentligheden giver en masse liv. Det er fabelagtige levesteder og gode fødekilder for mange insekter, svampe, fugle og pattedyr. DE GAMLE, KROGEDE TRÆER Tusindvis af insektarter elsker og lever på gamle træer. Men vi mennesker kan ikke lide dem. Så snart et gammelt træ får lidt svamp, skygger i haven eller ser ud til måske at kunne vælte i den næste orkan, kalder vi dem for risikotræer og fælder dem. Det er faktisk nået så vidt, at vi mangler gamle træer i hele landet - især de lækre, krogede træer, der er vokset op i fuld sol. Det tager selvsagt lang tid at få et gammelt træ, og nu mangler vi gamle træer. De utallige smådyr og insekter, der knytter sig til levesteder på gamle træer, er som følge heraf også i tilbagegang. Hvis du har et gammelt træ i haven eller på fællesområdet, så pas rigtig godt på det. I stedet for at fælde gamle træer, kan man styne og topkappe dem, så de ikke er i fare for at vælte eller smide grene ned i hovedet på folk. Du kan også hjælpe til med at lave gode levesteder på gamle træer ved at veteranisere træerne - altså beskadige dem uden at slå dem ihjel og dermed lave hulheder til naturlige fuglereder. Det giver også steder, hvor flagermus, mariehøns og nældens takvinge kan overvintre, og hvor trælevende biller, svampe og bier kan bo. Hvis du alligevel bliver nødt til at fælde et træ, så lad en 2-4 meter høj stub stå og forgå lige så langsomt. Især træstubbe, der står i solen, er et værdifuldt levested. Du kan plante en klatreplante op ad stammen, såsom kaprifolie eller vedbend, eller sætte fuglekasser op, hvis du ikke synes, at stubben pynter nok i sig selv. DET KAN DU GØRE: • Fæld ikke gamle træer. Styn, eller topkap dem. • Skal et gammelt træ fældes, så lad 2-4 m stub stå. • Bor store og små huller i dine træer • Husk, at kvasbunker og brændestabler er effektive insekthoteller. • Arranger evt. kvashegnet eller brændestablen i dekorative former for æstetikkens skyld.