Danske planter og urter

2021-01-21

 

Læs hvad der skal til for at få danske planter og urter til at trives.

Planterne udgør bunden af fødekæden. Er der en mangfoldighed af planter i haven, er der bedre levevilkår for insekt- og dyrelivet. Derfor er regel nummer ét at undgå enhver form for plante- og insektgifte. I forhold til flora og fauna i haven er det bedst at have hjemmehørende planter, som dyr og insekter har tilpasset sig gennem tusinder af år. Sjældne insekter har også ofte sjældne planter som fødekilde eller levested. For at få mere liv i haven er det klogt først og fremmest at tænke på at fremme danske og gerne de lidt sarte planter, som pt. er under pres af menneskelige aktiviteter. Planterne udgør ikke kun fødegrundlaget for mange insekter og dyr. De er ofte også værtsplanter for æg og larver, som udvikler sig til insekter. Det er vigtigt at tænke på, at insekterne skal kunne finde føde i form af pollen og nektar fra det tidlige forår til det sene efterår. Så sørg for, at der er blomstrende træer, buske og planter i hele sæsonen og ikke kun i højsommeren, hvor det er nemt at tilbyde et rigt blomsterflor. Enkle blomster, hvor bier og insekter let kan samle nektar og pollen fra, er de bedste fødekilder. Undgå helst de stærkt forædlede blomster med mange fyldte kronblade, hvor kronbladene ofte sidder så tæt, at bien eller insektet slet ikke kan komme til støvdragerne. Selvom danske, hjemmehørende planter udgør de bedste værtsplanter, betyder det ikke, at du skal styrte ud i haven og hive alle andre planter end de hjemmehørende op. Mange udenlandske blomster producerer masser af nektar og pollen. Hvis du ser nøjere på dine planter, kan du selv opleve, hvilke plantearter, der er de mest populære, og hjælpe dem på vej. En grov huskeregel er, at kurvblomstfamilien (Asteraceae), ærteblomstfamilien (Fabaceae) og klokkefamilien (Campanulaceae) er nogle af de familier, som mange insekter godt kan lide, så de er gode at starte ud med, hvis du trænger til nye planter til haven. HVAD KAN DU GØRE: • Sørg for at, plante danske, hjemmehørende planter og urter. • Sørg for, at der er nektar og pollen fra tidligt forår til sent efterår. • Undgå meget forædlede, fyldte blomster - de har ingen fødeværdi. • Undgå at luge for effektivt - lad ukrudt blomstre i hjørnerne.