Sørg for vand i haven

2021-02-02

Læs hvordan du skaber fugtighed i haven med vand.

Vand i haven er utrolig vigtigt for at skabe mere liv i haverne. Der er langt mellem vandhuller i vores landskab, så alle former for vand i haven hjælper, hvad enten det er en stor sø eller bare en underskål eller et gammelt fuglebad, der fyldes op regelmæssigt med rent vand. Underskålen er god til, at dyr kan komme forbi og drikke en slurk vand. Om det er gærdesmutten, pindsvinet eller blåfuglen, er de alle glade for at få noget vand at drikke på en varm - eller kold - dag. Sørg for, at der ligger noget eksempelvis bark og flyder i vandet, som insekterne kan lande på, så de ikke falder i vandet og drukner. En lille skål med vand er også rigtig god på altanen eller terrassen til de dyr, der kommer forbi. En havedam har plads til, at der lever en masse dyr nede i vandet, så den giver naturligvis mere liv i haven end underskålen. Hvis du har plads til at lave en havedam, skal den helst ligge i fuld sol, så solen kan varme den op tidligt på foråret. Laver du en jordvold eller stensætning i den nordlige ende af dammen, reflekterer det solens stråler og varmer dermed vandet hurtigere op, så de dyr, der lever i vandet, får en tidlig start på sæsonen. Samtidig er det fint, hvis søen er lidt lavere i den nordlige ende. Det varmer også vandet hurtigere op. En havedam kan være stor eller lille, men skal den være frostfri i bunden, skal den være mindst 70 cm dyb. Så kan smådyr overvintre, selvom frosten bliver hård. Jo større dammen er, jo nemmere er det at finde en god balance for vandkvaliteten. Små havedamme kan godt blive meget grønne, hvis de ikke bliver renset for alger ind i mellem, for det er svært at sikre, at der ikke kommer en masse kvælstof med regnvandet ned i søen. Du kan eventuelt kickstarte din dam med en spand vand fra et nærliggende vådområde, så får du en masse smådyr og insekter og måske guldsmedenymfer i dammen med det samme. ANLÆG ET REGNVANDSBED Et sumpbed eller regnvandsbed er også en god ting at anlægge i haven. Det kan eventuelt etableres i forbindelse med nedløbsrør fra bygninger, hvor du graver en lille grøft, der løber væk fra bygningen. På den måde kan du både aflede regnvandet fra huset samtidig med, at du laver et lille fugtigt område, som havens skrubtudser og andre padder kan søge tilflugt i. Du kan finde inspiration til sumpplanter ved gamle moser og søer samt i plantecenteret. Der er mange spændende planter at vælge mellem. De skal blot kunne klare både tør og meget våd jord. 

DET KAN DU GØRE: • Sørg for, at der er vand i haven - både baljer, underskåle og fuglebade. • Anlæg en havedam, der er mindst 70 cm dyb. • Placer et sumpbed eller regnvandsbed i forbindelse med eksempelvis tagrender til gavn for regnvandsafledning, padder og 5 andre dyr.